יום 3 - צהריים - מדיטציה מונחית - ודאנה, לפגוש בקבלה - הקלטה 2