בוקר - הנחיות מדיטציה - נעים, לא נעים, ודאנה - הקלטה 5