ערב - שיחת דהרמה - המעבר מריטריט לחיי היומיום, הדרך המתומנת