בוקר - מדיטציה מונחית והנחיות למדיטציות. Working with emotions