שמחת התרגול

Sandya Bar-Kama
Dharma type: 
Dharma Talks
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
The Joy of Practice
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Retreat name: 
Vipassana Retreat with Christo
Year: 
2015
Talk number: 
11