דוקהא

Sandya Bar-Kama
Dharma type: 
Dharma Talks
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Dukha
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Retreat name: 
Compassion leads to Action: Dh
Year: 
2012
Talk number: 
0