שיחת פתיחה

Sandya Bar-Kama
Dharma type: 
Opening talk
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Opening Talk
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Retreat name: 
Passover Retreat Ein-Dor 2012
Year: 
2012
Talk number: 
0