ההשתוקקות להנאות החושים

Sandya Bar-Kama
Dharma type: 
Dharma Talks
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
Desires
Teacher name: 
Sandhya Bar-Kama
Talk number: 
0