מטהה Metta

הקלטה
02.12.21 - עין דור - קרן ארבל - הנחיות לתרגול מטא.mp3
הקלטה
01.12.2021 - עין דור - לילה קמחי - מדיטציית מטא.mp3
הקלטה
02.12.2021 - עין דור - לילה קמחי - מטא לאדם ניטרלי, לאדם קשה, לעולם.mp3
הקלטה
09.08.2021 - עין דור - שימי לוי - הנחיות מדיטציית מטא.mp3
הקלטה
24.06.2021 - עין דור - קרן ארבל - הנחיות מדיטציה - מטא.mp3
הקלטה
26.06.2021 - עין דור - שחר מתן - הנחיות למטא.mp3
הקלטה
23.06.2021 - עין דור - קרן ארבל - אופני תפיסה ומטא.mp3
הקלטה
31.03.2021 - עין דור - נייתן גלייד - מדיטציה מונחית - מטא כולל למערכת יחסים ניטרלית.m4a
הקלטה
29.03.2021 - עין דור - נייתן גלייד - שיחת דהרמה - מטא וריקות.m4a
הקלטה
02.04.2021 - עין דור - נייתן גלייד - מדיטציה מונחית - מטא לכל התופעות.m4a
הקלטה
01.04.2021 - עין דור - זהר לביא - מדיטציה מונחית - מטא כולל למערכת היחסים המאתגרת.m4a
הקלטה
25.09.2020 - אונליין - רני עובדיה - מדיטציה מונחית מטהה.mp3
הקלטה
15.04.2020 - אונליין - זהר לביא - שיחת סיום - מטא וריקות בעולם.mp3
הקלטה
13.04.2020 - אונליין - זהר לביא - מדיטציה מונחית - מטא לעצמנו, לדמות תומכת, לדמות מאתגרת, ולכל צורות החיים.mp3
הקלטה
14.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - מדיטציה מונחית - Metta to All Phenomena.mp3
הקלטה
11.04.2020 - אונליין - זהר לביא - שיחת דהרמה - מהי מטא.mp3
הקלטה
11.04.2020 - אונליין - זהר לביא - מדיטציה מונחית - מטא לעצמנו, לדמות קלה, ולעולם.mp3
הקלטה
12.04.2020 - אונליין - נייתן גלייד - מדיטציה מונחית - Mettā to Self, Friend, those Suffering, and Whole World.mp3
הקלטה
27.02.2020 - עין דור - יהל אביגור - מדיטציית מטא מונחית.mp3
הקלטה
27.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מטהה ריקה מהעצמי - לתת לה ללכת לכל הכיוון.mp3
הקלטה
27.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מטהה מונחית - כלפי כל הדברים.mp3
הקלטה
26.09.2018 - עין דור - זהר לביא - מטהה מונחית - קל, נייטרלי וקשה.mp3
הקלטה
25.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - כל צורות האדיבות.mp3
הקלטה
24.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - הנחיות לגישת מטהה עדינה ורחבה (כולל שאלות ותשובות).mp3
הקלטה
24.09.2018 - עין דור - זהר לביא - מטהה כדרך(או צורת) הסתכלות(או ראייה).mp3
הקלטה
23.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מטהה וריקות - שיחת פתיחה.mp3
הקלטה
23.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - מבוא, שליחה לנינוחות ונשימה בטעם מטהה.mp3
הקלטה
8-11-19-עין דור-שימי לוי-שיחת דהרמה.mp3
הקלטה
8-11-19-עין דור-שימי לוי-מדיטציית מטהה מונחית סיום היום- שימי לוי-.mp3

Pages