אמיתות נאצלות

הקלטה
13-4-2019 - עין דור - יונתן דומיניץ - שיחת דהרמה- חשיבות האמיתות הנאצלות.mp3