קארמה Karma

הקלטה
אביגור - הקלטה 3 - 03.06.2022 - ערב - שיחת דהרמה - קארמה, מחשבה, מטא.mp3
הקלטה
אביגור - הקלטה 6 - 03.06.2022 - ערב - שיחת דהרמה - קארמה, מחשבה, מטא.mp3
הקלטה
17.12.2021 - עין דור - יונתן דומיניץ - קארמה אני ואין אני.mp3
הקלטה
15.10.2021 - עין דור - יונתן דומיניץ - שיחת דהרמה - קארמה אושר ושחרור.mp3
מאמר
  המלה "קארמה" פירושה "פעולה”. לא פחות ולא יותר. זו דרכו של העולם, חוק של פעולה ותגובה. מדובר בהשפעות: השפעה של כל דבר על כל דבר.מכיוון שרשת ההשפעות ההדדיות משתרעת על פני היקום כולו, די קשה לומר, מה תהיה ההשפעה של כל פעולה.