sharing volunteer experience

צוות מטבח. יש לנו מטרה: לדאוג להזנת משתתפי הריטריט.יש לנו הוראות: תפריט מסודר. יש מצרכים, יש לוח זמנים. לקח לי זמן להתחיל לראות איך כל זה יכול להיות תרגול, איך התנאים האלה, של היות חלק מצוות בעשייה, קשורים למה שאנחנו עושים בישיבה על הכרית.
חווית משירות שלי בריטריט תובנה: לאחר שהשתתפתי כמתרגל במספר ריטריטים בעין דור,החלטתי שהפעם אני מתנדב בצוות שירות מטבח.
שלום רב שמי דני, והשתתפתי בריטריט יום כיפור בעין דור. רציתי להודות לכם על חוויה ייחודית ונעימה, ולחלוק איתכם משהו שכתבתי בעקבותיה, כאות תודה והוקרה לעשייתכם המבורכת.