יום 7 - הקלטה 16 - ערב - שיחת דהרמה - התעוררות בעולם