יום 6 - הקלטה 13 - צהרים - מדיטציה מונחית - סמאדהי.