יום 6 - הקלטה 12 - בוקר - הנחיות למדיטציה - סמאדהי