יום 1 - הקלטה 1 - ערב - שיחת דהרמה - גישה של חמלה וחכמה