ום 3 - הקלטה 7 - ערב - שיחת דהרמה - למה ספינות טובעות (הסיבה לסבל ומקומות האחיזה שלנו).