יום 4 - הקלטה 10 - ערב - שיחת דהרמה - Riding the waves of experience