יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - The love we give and receive