יום 3 - הקלטה 6 - ערב - שיחת דהרמה - שונים אבל לא נפרדים