יום 2 - הקלטה 1 - בוקר - הנחיות למדיטציה - סבלנות, נדיבות, השהייה