יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - כשההר איננו כבד