יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - Take a refuge.