יום 1 - הקלטה 2 - ערב - הנחיות למדיטציה - יציאה לדרך