יום 3 - הקלטה 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - למצוא איזון ברגע הזה