יום 1 - הקלטה 1 - ערב - מדיטציה מונחית - The Eye of the Storm and the Storm