יום 3 - הקלטה 7 - צהריים - מדיטציה מונחית - הנחיות רכות