יום 1 - הקלטה 2 - ערב - שיחת דהרמה - הדרשה על חציית השיטפון