יום 2 - הקלטה 3 - ערב - שיחת דהרמה - כשהדברים מתפרקים