יום 1 - הקלטה 1 - ערב - מדיטציה מונחית - מאמץ נכון