יום 4 - הקלטה 6 - בוקר - שיחת דהרמה - If the Buddha was here, what would he do