יום 3 - הקלטה 5 - צהרים - שיחת דהרמה - יערות קודמים לתרבות. מדבריות באים אחריה. על השקפה וחמלה בזמן מלחמה