יום 2 - הקלטה 2 - צהרים - שיחת דהרמה - Emotions work under the surface