08.11.2023 - מרחב בטוח - מדיטציה - לפגוש את עצמנו ברגע הזה

David Leb
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
מדיטציה - לפגוש את עצמנו ברגע הזה
Teacher name: 
דוד לב
Retreat name: 
מרחב בטוח
Year: 
2023
More records of: