24.10.2023 - מרחב בטוח - לעשות מקום לכל הדברים - מדיטציה + תשובות לשיתופים

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
לעשות מקום לכל הדברים - מדיטציה + תשובות לשיתופים
Teacher name: 
לילה קמחי
Retreat name: 
מרחב בטוח
Year: 
2023
More records of: