22.10.2023 - מרחב בטוח - אנחנו מי שחיכינו לו - לעבוד עם רגשות ומחשבות שליליים

Lila Kimhi
לילה קמחי
Dharma talk language: 
Hebrew

More information about this audio:

Talk name: 
אנחנו מי שחיכינו לו - לעבוד עם רגשות ומחשבות שליליים
Teacher name: 
לילה קמחי
Retreat name: 
מרחב בטוח
Year: 
2023
More records of: