יום 6 - הקלטה 17 - ערב - שיחת דהרמה - אברי ההתעוררות - שבע מדרגות לגן עדן