יום 3 - הקלטה 9 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הדמות הקלה, עצמי