יום 4 - הקלטה 8 - בוקר - הנחיות למדיטציה - אנאפאנהסטי סוטה קטגוריה ד (תופעות)