יום 1 - הקלטה 1 - ערב - הנחיות למדיטציה - אנאפאנהסטי סוטה קטגוריה א (גוף ונשימה)