יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - תודעה פתוחה כמו שמיים - הקלטה 6