יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - תשומת לב לגוף ולחץ השני - הקלטה 3