יום 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה והנחיות להליכה - שני החיצים - הקלטה 2