יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - הדרשה במעון הנזירות - תשומת לב לגוף - הקלטה 5