יום 2 - צהרים - שיחת דהרמה - כל הסילופים כולם, או – כולנו בני שש, אבל לא לנצח - הקלטה 4