יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית ושיחת דהרמה - איך לחצות את ההצפה - הקלטה 2