יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - לראות בעיניים טובות - הקלטה 3