יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - חופש - לא מה שאנחנו חושבים - הקלטה 13.