יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - תשומת לב לגוף - הקלטה 1