יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - מה הסיפור שלי - הקלטה 3